RST

Het Recherche Samenwerkings Team (RST) is een samenwerkingsverband binnen het Nederlandse Koninkrijk. Het RST bestrijdt zware en georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten.

Rechercheurs worden vanuit Nederland uitgezonden en werken binnen het RST samen met rechercheurs afkomstig uit de verschillende korpsen in de Cariben.
Meer informatie over het RST: www.rst-politie.net