RST

Het Recherche Samenwerkings Team (RST) is een samenwerkingsverband binnen het Nederlandse Koninkrijk. Het RST bestrijdt zware en georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten.

Rechercheurs worden vanuit Nederland uitgezonden en werken binnen het RST samen met rechercheurs afkomstig uit de verschillende korpsen in de Cariben.
Meer informatie over het RST: www.rst-politie.net

De RST vestiging op Sint Maarten heeft binnenkort diverse vacatures voor rechercheurs die voor een periode van 3 jaar willen werken in een land dat herstelt van de schade toegebracht door orkaan Irma. Voordat deze vacatures worden opengesteld, vindt er op 5 april een informatieavond plaats in Apeldoorn.

Houd er overigens rekening mee dat het RST momenteel in beweging is. De landen in het Koninkrijk zijn met elkaar in gesprek over de toekomst van de recherchesamenwerking. De verwachting is dat in de loop van dit jaar beslissingen hierover worden genomen, die van invloed kunnen zijn op het werken bij het RST.