Arbeidsvoorwaarden

Medewerkers zijn de spil van de politieorganisatie. Vakinhoudelijk wordt er veel van je gevraagd, aan de andere kant is er ook veel ruimte voor je privéleven.

Werk en privé in balans
Om genoeg ruimte te bieden aan een gezinsleven en vrijetijdsbesteding, kun je als medewerker bij de politie werktijden flexibel afstemmen op jouw persoonlijke situatie. Zo is parttime en 4x9 uur werken bespreekbaar. Bij een 36-urige werkweek krijg je 173 verlofuren per jaar. Daarnaast kun je gedurende het jaar uren opsparen of kopen voor extra verlof. Ook is het mogelijk tijdelijk meer uren te werken tegen extra salaris. Als je een periode bijvoorbeeld meer tijd wilt vrijmaken voor de kinderen kent de politie ruime mogelijkheden voor betaald ouderschapsverlof.

Ontwikkeling en opleiding
De politie biedt een uitgebreid programma voor je loopbaanontwikkeling. Op basis van een competentiescan en je eigen ambitieniveau maak je een persoonlijk ontwikkelplan. Hieruit kan een opleidingsplan volgen met de mogelijkheid om klassikale trainingen te volgen, maar ook om jezelf te ontwikkelen via coaching, werkplekbegeleiding, in- en externe stages en zelfstudie. In sommige gevallen is het mogelijk in het kader van jouw functie of loopbaan een meerjarige hbo- of zelfs universitaire opleiding (bachelor en master) te volgen. Ook biedt de politie de mogelijkheid voor een belastingvrije vergoeding voor de kosten van een opleiding, congres, seminar of vakliteratuur.

Extra’s
Via het 'bewust belonen' zijn er mogelijkheden om bij bovenmatig functioneren een extra beloning te ontvangen, bijvoorbeeld in de vorm van een gratificatie. De politie biedt ook: volledige vergoeding OV-jaartrajectkaart voor woon-werkverkeer; een goede reiskostenvergoeding bij autogebruik; een collectieve pensioenvoorziening, waaraan de politie meebetaalt; een collectieve zorgverzekering met een aantrekkelijke premie (de Politie Zorgpolis van CZ); collectieve verzekeringen, meer informatie op: pzp.nl.