Organisatie

De politie – tien regionale eenheden, de Landelijke Eenheid en het Politiedienstencentrum – staat onder leiding van de korpsleiding, met als korpschef Erik Akerboom. Er werken ongeveer 65.000 mensen bij de politie.

 

Regionale eenheden

De tien regionale eenheden bestaan elk uit een staf, vijf diensten en districten, met daarin onder meer robuuste basisteams. Elk district kan zelfstandig werken doordat het zijn eigen specialisaties in huis heeft, zoals recherche en een informatieknooppunt. De districtsrecherche zorgt voor de aanpak van bijvoorbeeld fraude, zeden- en drugsmisdrijven. Ook ondersteunen deze rechercheurs de robuuste basisteams, bijvoorbeeld bij de bestrijding van woninginbraak en de aanpak van criminele jeugdgroepen.
Zodra een zaak de eenheid of de landsgrenzen overschrijdt, wordt de zaak landelijk opgepakt.

Een robuust basisteam werkt voor een (deel van) een gemeente. Het team voert de kerntaken van de politie uit: de basispolitiezorg. Wijkagenten vervullen daarin een hoofdrol. Zij weten immers goed wat er in hun wijk speelt en welke kwesties aandacht van de politie vragen.

Als je als agent gaat werken word je ingedeeld in een basisteam binnen een district. Hierbij wordt rekening gehouden met je woonplaats.

Kijk binnen welke eenheid jouw woonplaats valt >

Landelijke eenheid

Bij de Landelijke Eenheid zijn (inter)nationale, specialistische politiediensten ondergebracht. De helft van de medewerkers werkt bij een specialistisch rechercheonderdeel. Bijvoorbeeld binnen de aanpak van zware, georganiseerde criminaliteit en terrorisme, de beveiliging van leden van het Koninklijk Huis of de opsporing van kinderporno en cybercriminaliteit. De Landelijke Eenheid bestrijdt de onveiligheid en criminaliteit op de Nederlandse hoofdinfrastructuur: op de snelweg, het water, het spoor en in de luchtvaart.

Verder ondersteunt de Landelijke Eenheid de regionale eenheden met specialisten op het gebied van recherche en forensische opsporing, maar ook met politiehonden, politiepaarden en helikopters.

Je loopbaan als agent starten bij de Landelijke Eenheid is alleen mogelijk met de opleiding tot politiekundige (niveau 5).


Politiedienstencentrum

De bedrijfsvoering van de politie – financiën, facilitaire zaken, informatiemanagement, ICT, communicatie en personeelszaken – is landelijk georganiseerd in het Politiedienstencentrum (PDC). De bedrijfsvoering levert de producten en diensten waaraan de operationele collega’s behoefte hebben. De ongeveer 10.000 medewerkers van het PDC werken vanuit een PDC-locatie of decentraal in een eenheid. Het PDC wordt in de toekomst gevestigd in de steden Zwolle, Rotterdam en Eindhoven.

Meer weten over hoe de politie is georganiseerd? Kijk dan op politie.nl