Leiderschapsprogramma Strategische Posities

Met dit praktijkontwikkeltraject stomen we ambitieuze potentials klaar voor de strategische politietop. Er zijn 14 teamversterkende posities ingericht in alle eenheden, bij het Politiedienstencentrum, de Korpsstaf en de Politieacademie. Daar krijgen talenten met diverse achtergronden en expertises de kans om hun capaciteiten te tonen en stevige praktijkervaring op te doen met strategisch leiding geven. De bedoeling is de individuele kracht en het talent van toekomstige leiders maximaal te benutten. Dit ontwikkeltraject staat open voor iedereen met aantoonbare motivatie en kwaliteit voor een doorstroom naar de strategische top.

Dit management developmentprogramma is bedoeld voor een nieuwe generatie politieleiders. Getalenteerde professionals die strategische sturing gaan geven aan een snel veranderende politieorganisatie, in een steeds veranderende samenleving. De opgaven waar de politie voor staat zijn groot. We willen nieuwe en toekomstige dreigingen het hoofd bieden. Of het nu gaat om nieuwe vormen van cybercrime, internationalisering van criminaliteit, of de toenemende polarisering en de dreiging van extremistisch geweld.

Krachtige politieleiders
Politieleiders zijn de dragers van een nieuwe cultuur van eenheid. Een betrokken politieorganisatie die samen probeert zo effectief mogelijk haar werk te doen. Een organisatie die constant de kwaliteiten van haar (verscheidenheid aan) professionals ontwikkelt, verschillen tussen collega's waardeert, maar voor ogen houdt waar we als gezamenlijke politie voor staan en wat we willen uitstralen.

Van toekomstige leiders wordt verwacht dat ze in staat zijn over de muren van de eigen organisatie heen te kijken. Politieleiders hebben het vermogen om te kunnen zien en analyseren wat er 'buiten' gebeurt. Zij zijn in staat te bepalen wat dit betekent voor de manier waarop de politie opereert en zich manifesteert. Daarbij komt het aan op een open blik en het vermogen oog te hebben voor nieuwe oplossingen.

Moderne politieleiders zijn ook bruggenbouwers en verbinders. Binnen een organisatie die in allerlei opzichten diverser zal worden. Een organisatie die gebruik maakt van collega's met verschillende culturele achtergronden en expertise. Maar minstens zo belangrijk is dat de politie de rol van verbinder ook buiten de organisatie vervult in dicht op de samenleving staat. Dat we oog hebben voor de waarde en inzichten van partners against crime, zoals burgers, gemeenten, OM, de belastingdienst, het bedrijfsleven, en brancheorganisaties.

De moderne politieleiders zijn bovendien inspirators die naar de collega's en de buitenwereld bezieling tonen. De politieorganisatie wordt gedragen door politieleiders die door hun gedrag en voorbeeld vertrouwen uitstralen, mensen weten te motiveren, en zo bouwen aan een organisatie waarin verschillen worden benut en aan een cultuur waarin professionals zich thuis voelen en het beste van zichzelf geven.