Werken in DevOps-teams

Dagelijks verspreidt nieuws over de politie zich via allerlei media over het land. Elk positief of negatief bericht draagt bij aan de reputatie van de politie. Met het programma Integraal Mediabeleid en Digitale Media wil de politie proactief de beeldvorming beïnvloeden. Het breder inzetten van digitale media in communicatie met de burger maar ook in de politietaken zelf vloeien hier uit voort. Om de behoefte van burger en (blauwe) collega scherp te krijgen, maken we gebruik van panels en ons mobile media lab

De DevOps-teams werken bijvoorbeeld aan de (door)ontwikkeling van politie.nl met maandelijks 2,5 miljoen bezoekers en het intranet van de politie met 65.000 gebruikers. 

'Per maand krijgen we via politie.nl 35.000 aangiftes binnen en 29.000 tips, meldingen en contactverzoeken met de wijkagent. Burgers uploaden 3100 mediabestanden en vullen 700 klachtenformulieren in.' aldus directeur Ron de Milde.  

In het programma werkt een mix van communicatieadviseurs, IV-specialisten, projectondersteuners en specialisten. Het ontwikkelen van consumenten- en politieapps, reputatieonderzoek en het opstellen van mediabeleid en een visie op opsporingscommunicatie zijn naast politie.nl en intranet taken van deze specialisten. 

Werken volgens DevOps houdt in dat de gehele ontwikkelcyclus aan bod komt: productaflevering, doorlopende controle, kwaliteitstests, ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en onderhoud releases. Om DevOps te laten slagen zijn goede teams nodig, idealiter waarin collega's zowel de rol van developer als die van tester en systeem admin kunnen aannemen.  

Welke rol kom jij vervullen?