Testdag (selectiedeel B)

 Selectiedeel B bestaat uit het psychologisch onderzoek. Er wordt getest of jij als persoon de juiste eigenschappen en competenties hebt voor het politiewerk. Deze selectieronde duurt een halve dag en vindt plaats op de Politieacademie in Apeldoorn of Amsterdam.


Persoonlijkheidsvragenlijst

Er wordt gekeken naar hoe je tegen jezelf aankijkt. Centraal staat de vraag hoe je in het dagelijks leven bent.


Gesprek met psycholoog

Tijdens het gesprek komen allerlei persoonlijke ervaringen uit je verleden aan de orde. De psycholoog bekijkt in dit gesprek of jij beschikt over competenties die voor het politiewerk van belang zijn. Zoals inlevingsvermogen, stressbestendigheid en integriteit. De psycholoog wil ook weten welke ingrijpende gebeurtenissen je misschien hebt meegemaakt, hoe de banden met je familie zijn en hoe je met bepaalde emoties omgaat. Als input heb je een vragenlijst over ingrijpende gebeurtenissen ingevuld.


Praktijkproef (rollenspel)

Je moet proberen een lastige situatie op te lossen op een manier die bij jou past. Je gaat in gesprek met een acteur die bijvoorbeeld een boze klant of medewerker speelt. Een selectieadviseur bekijkt hoe je reageert en handelt.


Rapport

De resultaten van de twee selectiedagen worden beoordeeld door de psycholoog met wie je het gesprek hebt gehad. Het gezamenlijke eindoordeel komt in het rapport te staan. Je resultaten moeten voldoen aan de minimale eisen die zijn vastgesteld voor de functie waarop je hebt gesolliciteerd. Je krijgt je scores toegestuurd.

Als er op basis van de selectierapporten meer geschikte kandidaten zijn dan beschikbare opleidingsplaatsen, gaat de voorkeur uit naar kandidaten met de beste selectieresultaten en kandidaten met een dubbele culturele achtergrond. 

 
  Naar Bewustwording>