​​​Vacatures bedrijfsarts

Leidinggevenden en medewerkers hebben samen de regie bij verzuimbegeleiding, behoud van werk en re-integratie. Zij worden hierbij binnen de politie ondersteund door een team Veilig en Gezond Werken (VGW).

VGW werkt vanuit het gedragsmodel en onderscheid daarbij 'ziek zijn' en 'verzuimen'. In het landelijke team VGW is de korps-bedrijfsarts gepositioneerd. Daarnaast zijn in de 11 eenheden en bij het Politiedienstencentrum ​VGW-teams werkzaam, met elk een zelfstandig werkende bedrijfsarts die onderling overleg hebben, samenwerken en afstemmen. Voor een aantal van deze eenheden staan er momenteel vacatures open, gebundeld in één vacaturetekst

Het helpt ons als je uitsluitend solliciteert op de vacature van je eerste voorkeur. Dit doe je door op het sollicitatieformulier 1 voorkeursstandplaats in te vullen.