Werkzaamheden

Als recherchekundige vervul je in opsporingsonderzoeken verschillende rollen zoals tegenspreker, ambtelijk secretaris, verhoorcoördinator, projectvoorbereider of onderzoeksevaluator. Meestal maak je deel uit van een onderzoeksteam. Soms werk je zelfstandig aan deelonderzoeken. Het gaat altijd om inhoudelijke verantwoordelijkheid, niet om het managen van een team of afdeling.

De combinatie van rechercheurs met veel politie-ervaring en de frisse blik van jou als recherchekundige met je eigen achtergrond en expertise brengt de opsporing naar een hoger plan.
 
Voorbeeldsituaties

  • Voor een rechercheonderzoek naar een gewelddadige overval vorm je hypothesen en scenario’s en kom je tot een opsporingsstrategie met daaraan gekoppelde opsporingstechnieken.
  • In een onderzoek naar drugshandel ga je mee met een doorzoeking in een woning en coördineer je de verhoren van de verschillende verdachten in de zaak. 
  • Na meerdere aangiftes van diefstal door vrouwen die met een babbeltruc woningen binnenkomen analyseer je de profielen van de daders en de slachtoffers en zoek je de verbanden tussen de verschillende zaken om de daders op te sporen. 
  • Bij een moord word je opgeroepen om deel te nemen aan een Team Grootschalige Opsporing (TGO) om vanuit verschillende disciplines direct aan de slag te gaan.
  • In een lopend rechercheonderzoek kijk je als kritische tegenspreker door de ogen van OM of  wederpartij naar scenario’s, gevolgde procedures, feiten en bewijsvoering om de zaak juridisch te toetsen. 
  • In een zaak naar kinderporno ben je de sparringpartner voor leidinggevenden, OM en internationale samenwerkingspartners.