Opleiding 

De opleiding tot recherchekundige is een geaccrediteerde hbo-masteropleiding en duurt 3 jaar. Je studie aan de Politieacademie wissel je af met werkend leren in een politie-eenheid. In de opleiding tot recherchekundige leer je de breedte van het recherchevak kennen. Het doel is dat je onderdeel wordt van het reguliere team van rechercheurs met wie je samen opsporingsonderzoeken uitvoert.

Studiefasen
De opleiding bestaat uit een premaster- en een masterfase:

Premaster (één jaar)
De eerste acht maanden staan in het teken van kennismaking met de basispolitiezorg. In de eerste zes maanden leer je op de Politieacademie het reguliere politiewerk kennen op het gebied van recht, bevoegdheden, dwangmiddelen, gespreksvaardigheden en schieten. Ook word je geleerd wat de samenhang is tussen samenleving, rechtsstaat en politieorganisatie. Na deze periode loop je acht weken stage binnen een politie-eenheid op de afdeling Basispolitie, waarbij je meewerkt op wijkniveau.
Tenslotte krijg je gedurende acht weken op de Politieacademie specifieke kennis aangeleerd op het terrein van de opsporing. Naast het onderwerp recht wordt aandacht besteed aan diverse soorten (verhoor)gesprekken, het vakgebied criminologie en methoden en technieken van onderzoek. Je sluit de premaster af met een praktijkstage van acht weken, waarbij je meeloopt met ervaren collega’s van de recherche.

Je hebt maximaal 20 contacturen per week, de rest is zelfstudie, leren in groepen etc. 

Master
Het onderwijs in de masterfase duurt twee jaar, waarna je je studie afsluit met je masterscriptie. Je wisselt langere perioden werkend leren in de eenheid af met kernopgaven op de Politieacademie. De eerste 16 weken bereid je je in de politieregio voor op de eerste kernopgave: structureren van een meeromvattend rechercheonderzoek. Je leert een rechercheonderzoek van A tot Z te doorlopen; bewijsrecht, PD-management, internationale rechtshulp, verhoor.
Daarna volg je de kernopgaven van de tactische afstudeerrichting. Je leert de criminologische en psychologische aspecten van het recherchewerk en belicht dader- en slachtoffergedrag vanuit verschillende invalshoeken. Je gaat aan de slag met een (echte) cold case en sluit je studie af met een paper waarbij je alle fasen van een onderzoekscyclus doorloopt.

Tijdens de master ben je gemiddeld 2 dagen per week op de Politieacademie aanwezig. Verder verricht je onderzoek en zelfstudie in de praktijk.

Praktische zaken

  • De opleiding is gekoppeld aan vacatures, startmomenten zijn mogelijk april en november.
  • Je kunt pas met de master beginnen als je de premaster volledig hebt afgerond.
  • De opleiding is alleen te volgen op de Politieacademie in Apeldoorn. Enkele eenheden faciliteren huisvesting gedurende de studieperiodes.
  • Het eerste jaar leer en verricht je basispolitiewerkzaamheden. Dit betekent dat je geweld- en aanhoudingsbevoegdheden krijgt, je draagt in die periode dan ook een politie-uniform en -uitrusting. Je krijgt les in schieten en het verlenen van eerste hulp.
  • Per week moet je rekenen op 36/38 uur werk of studie-uren.