Organisatie forensische opsporing 

Buitendienst

Elke politie-eenheid heeft een 1e-lijns team forensisch rechercheurs die een plaats delict tot in detail uitkammen, sporen zoeken, vastleggen en veiligstellen. Afhankelijk van de aard, omvang en ernst van het onderzoek worden specialisten bij het onderzoek betrokken zoals brand-, verkeers- of bloedspoor patronendeskundigen. Het forensisch opsporingsteam is 24/7 beschikbaar voor onderzoek bij ernstige delicten.

Binnendienst

De 2e lijn van de forensische opsporing is vergelijkbaar met een binnendienst waar de laboranten en experts het technisch onderzoek doen. Het onderzoek op sporen(dragers) vindt plaats in de onderzoeksruimten. Interne specialismen zijn onder andere dactyloscopie, kras- indruk- en vormsporen, schoen- en bandensporen, visualisatie, bloedspoorpatronenanalyse, wapens, munitie en explosieven, bijzondere zoekingen en verdovende middelen. Bij biologische sporen doet de politie vooronderzoek. Nader onderzoek wordt verricht door het Nederlands Forensisch Instituut of particulier instituut.

Expertise Centrum Forensische Opsporing

Het landelijke Expertise Centrum Forensische Opsporing faciliteert de forensische opsporing binnen de politie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dit gebeurt met het voeren van landelijk regie en coördinatie op processen, kwaliteit, innovatie en communicatie, het leveren van adviezen en ondersteuning.