Interne opleiding  

Algemene Opsporingsbekwaamheid en Politiële Vorming

Een 14-weekse opleiding om de bevoegdheid tot opsporing te verkrijgen en de politiecontext te leren kennen. Er wordt ingegaan op de rechtstaat, rechtspraak en grondrechten, de politieorganisatie en inrichting, strafrecht, strafvordering en overige rechts- en wetkennis die bij het recherchewerk aan bod komen.

Het onderwijs volg je twee dagen in de week op een van de locaties van de Politieacademie. De AOPV-opleiding wordt afgesloten met een examen. Met het behaalde diploma heb je de status van Buitengewoon Opsporingsambtenaar. 

Forensisch-technische opleidingsmodules

Afhankelijk van de functie en je eigen achtergrond kan de eenheid besluiten dat aanvullende opleidingsmodules nodig zijn om de functie goed uit te kunnen voeren. Denk aan modules als sporenleer, voertuigonderzoek, onderzoek naar biologische sporen, beoordelen bewijswaarde of  forensische coördinatie.