Organisatie financiële opsporing

Geld is bijna altijd het motief van criminelen. De financiële recherche doet onderzoek om crimineel bezit af te nemen. Crimineel bezit bestaat uit geld en bezittingen die op onrechtmatige wijze zijn verkregen. Door verduistering, fraude, afpersing, diefstal of illegale handel. Op districts-, regionaal en (inter)nationaal niveau wordt intensief samengewerkt om geldstromen van criminelen inzichtelijk te maken en financieel gewin uit misdaad af te nemen. Ook wordt ten behoeve van slachtoffers beslag gelegd en draagt financieel opsporen bij aan waarheidsvinding en het oplossen van strafbare feiten. Financieel specialisten hebben een nadrukkelijke rol in het rechercheren, adviseren en overdragen van financiële kennis. De opbouw en versterking van teams in een nieuwe organisatiestructuur vraagt de nodige flexibiliteit en creativiteit.


Districtsrecherche

In de basisteams krijgen politiemensen te maken met ramkraken, beroving, afpersing en ondermijning. Waar geld of waardevol bezit een rol in het delict spelen, ondersteunen financieel rechercheurs van de districtsrecherche de basisteams bij alle voorkomende opsporingsonderzoeken. Het versterken van de districten met specifieke expertises heeft tot doel om zoveel als mogelijk veiligheidsproblemen op districtsniveau integraal op te pakken en uit te rechercheren. 80% van de zaken worden op districtsniveau afgehandeld, van autodiefstallen tot hennepteelt en van woninginbraken tot straatroof. In een district is er veel dynamiek, je zit dicht op de operationele praktijk en werkt zelfstandig aan de meest uiteenlopende rechercheonderzoeken op het gebied van georganiseerde criminaliteit en veelplegers van strafbare feiten. In een districtsteam ben jij de specialist op financieel gebied. Samen met je tactische, forensische en digitaal collega-rechercheurs werk je vanuit een vast team intensief samen met de politiecollega’s in de basisteams. Hierbij zet je je financiële expertise breed en generiek in. Vanuit een district kun je ingezet worden in een team grootschalige opsporing (TGO) op regionaal niveau.

Regionale recherche

Binnen de regionale recherche (op eenheidsniveau) wordt financiële expertise verankerd in verschillende teams. Er is een algemeen opsporingsteam dat zich richt op ondermijning en zware, georganiseerde criminaliteit. De rechercheonderzoeken naar bijvoorbeeld moord, drugs of ontvoering overstijgen het districtsniveau. In vaste, gemêleerde teams van tactisch, forensisch en digitaal rechercheurs werken financieel specialisten aan de financiële aspecten van de opsporingsonderzoeken.

Thematische teams
De regionale recherche kent thematisch teams voor de aanpak van milieudelicten, zedenzaken of mensenhandel. Een team bestaat specialisten vanuit verschillende disciplines zoals tactisch, forensisch, financieel en ICT. Financieel rechercheurs nemen de vermogenskant binnen een onderzoek voor hun rekening en worden specialistisch ingezet. De rechercheonderzoeken kenmerken zich door complexiteit, lange duur en veelal internationale vertakkingen.

Het thematisch team financieel-economische criminaliteit is volledig gericht op onderzoeken naar ondermijnende witwasconstructies, fraudezaken en ‘fout’ vastgoed. In deze complexe, vaak langlopende onderzoeken naar netwerken word je financiële expertise specialistisch ingezet en graaf je je diep in. Je werkt nauw samen met tactisch rechercheurs en specialisten uit andere disciplines. 

Teams financiële opsporing
De teams financiële opsporing (Fino) voeren niet zelfstandig onderzoeken uit, maar ondersteunen en adviseren rechercheurs met specialistische en meest actuele financiële kennis. De teams Fino bestaan volledig uit financieel specialisten, ieder vanuit een eigen invalshoek zoals controlling, accountancy, juridisch, taxatie, vastgoed of notariaat. Vanuit je expertise en specialisme word je toegevoegd aan grootschalige, complexe rechercheonderzoeken met een financiële component. Je werkt zelfstandig aan een deelonderzoek of adviseert over een onderzoeksstrategie. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de vakmatige ontwikkeling en het bewaken van de kwaliteit op het gebied van financieel opsporen binnen een eenheid. Er is nauwe samenwerking met specialisten in de andere eenheden en partners zoals de Belastingdienst en FIOD.

Intelligence
Op het gebied van intelligence wordt financiële informatie vertaald naar opsporingsmogelijkheden. Binnen de Dienst Regionale Informatievoorziening werken financieel specialisten aan analyse en onderzoek. Je verzamelt en structureert informatie en schat de consequenties van ontwikkelingen en besluiten in. Je zet dit om in producten en diensten zoals veiligheidsbeelden, monitorberichten, onderzoeksvoorstellen, analyses en adviezen.

Landelijke recherche

De Dienst Landelijke Recherche (DLR) bestrijdt terrorisme en de zware georganiseerde (inter)nationale criminaliteit op drugs, mensenhandel, Hollandse netwerken, high tech crime, kinderporno & kindersekstoerisme, milieu, financieel-economische criminaliteit, internationale misdrijven en de opsporing van voortvluchtige veroordeelden en TBS’ers. De dienst werkt vanuit totaalinzicht met een programmatische aanpak.

Thematische teams
Er zijn thematisch opsporingsteams voor bijvoorbeeld kinderporno & kindersekstoerisme en financieel-economische criminaliteit. In een thematisch team werk je als financieel specialist samen met collega’s uit andere disciplines aan de integrale aanpak van zeer complexe, langlopende en (inter)nationale onderzoeken, vaak samen met FIOD, Europol, Interpol of de FBI.