​Interne opleiding

Om als financial in de opsporing te werken volg je een interne opleiding. De opleiding is opgebouwd uit meerdere onderdelen.

Algemene Opsporingsbekwaamheid en Politiële Vorming

Een 14-weekse opleiding om de bevoegdheid tot opsporing te verkrijgen en het politievak te leren kennen. Er wordt ingegaan op de rechtstaat, rechtspraak en grondrechten, de politieorganisatie en inrichting, strafrecht, strafvordering en overige rechts- en wetkennis die bij het recherchewerk aan bod komen.

Het onderwijs volg je twee dagen in de week op een van de locaties van de Politieacademie. De AOPV-opleiding wordt afgesloten met een examen. Met het behaalde diploma heb je de status van Buitengewoon Opsporingsambtenaar.


Financieel schakelonderwijs

In 15 weken richt je je op de verschillende aspecten van het financieel rechercheren.
Studieonderdelen:
Strafrechtelijke vraagstukken: strafbare gedragingen, specifieke delicten, bewijsmatrix, vervolgingsbeslissingen
Financieel opsporen: (conservatoir) beslag leggen, vermogensrecht, ontneming
Financieel onderzoek in administraties
Rechtshulp: verdragen en wetten, rechtshulpverzoeken analyseren
Financieel verhoor: gedrag van verdachten tijdens verhoor, strategieën
Digitale context: datadragers, boekhoud- en opslagsystemen, metadata, virtueel betalingsverkeer, vermogenstracering
Financiële filter: financiële doorzoeking, kasopstelling, witwasberekening

Gedurende de 15 weken volg je wekelijks een studiedag aan de Politieacademie (2 weken 2 dagen). Daarnaast studeer je via e-learning, opdrachten op de werkplek en werk je casussen uit.
De opleiding wordt met twee examens afgesloten.


Keuzemodules

Afhankelijk van de functie en je eigen financiële achtergrond kan de eenheid aanvullende studiemodules noodzakelijk vinden.