Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit verschillende onderdelen. De totale procedure kan 8 maanden duren.

Vakinhoudelijk gesprek

Op basis van motivatiebrief en cv worden sollicitanten uitgenodigd voor een vakinhoudelijk gesprek. In dit gesprek worden vakkennis en achtergrond besproken in relatie tot het recherchewerk. Kandidaten met wie de politie verder wil, krijgen een assessment.

Assessment

Het assessment heeft tot doel informatie te verzamelen over cognitieve capaciteiten, persoonlijkheid en relevante competenties. Het assessment duurt een volledige werkdag en bestaat uit de volgende onderdelen:

Cognitieve capaciteitentest
De test om werk- en denkniveau vast te stellen bestaat uit letterpatronen,
woordrelaties en cijferpatronen en is adaptief, dat wil zeggen
dat de test zich tijdens de afname aanpast aan het niveau.

Test kritisch denkvermogen
De test om analytisch en kritisch redeneervermogen vast te stellen bestaat uit een reeks meerkeuzevragen, waarin moet worden aangegeven of een bepaalde conclusie
wordt gesteund door in een situatieschets gegeven feiten.

Persoonlijkheidsvragenlijsten
Door de kandidaat zelf in te vullen vragenlijsten die relevante persoonlijkheidskenmerken
meet.

Vragenlijst ingrijpende gebeurtenissen
Een inventarisatie van gebeurtenissen die mogelijk emotioneel of
stressvol zijn geweest als input voor het gesprek met de psycholoog.

Psychologisch interview
Een vraaggesprek met een psycholoog over persoonlijke
eigenschappen en kenmerken die relevant zijn voor de beoogde functie.

Praktijkproef
Een rollenspel waarin van de kandidaat een analyse en advies wordt verwacht. Vooraf wordt informatie over de situatie verstrekt. In de uitvoering wordt met professionele acteurs gewerkt en door een beoordelaar geobserveerd.

Selectiegesprek

Op basis van de resultaten van het assessment bepaalt de selectiecommissie of een kandidaat wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek. Bij een positieve uitkomst volgt een arbeidsvoorwaarden/aanstellingsgesprek.

Veiligheidsonderzoek

Om bij de politie te kunnen werken is een screening noodzakelijk. De digitale recherchefuncties zijn vertrouwensfuncties. Er vindt een veiligheidsonderzoek plaats. In de politieregisters wordt nagetrokken of de potentiële medewerker met politie of justitie in aanraking is geweest en op welke manier. Ook worden gegevens opgevraagd bij het Bureau Kredietregistratie. In een huisbezoek worden uitvoerig vragen over het privéleven gesteld die van invloed kunnen zijn op het functioneren bij de politie. Gezins-/familieleden worden meegenomen in de screening.