Organisatie digitale opsporing

In de gedigitaliseerde samenleving spelen bij veel delicten digitale componenten een cruciale rol. De recherche moet zijn toegerust op de snelle ontwikkelingen in de computertechnologie en globalisering van criminaliteit. De politie zet stevig in op het inbedden van digitale expertise binnen de recherche-onderdelen. Op district, regionaal en (inter)nationaal niveau wordt intensief samengewerkt om de complexer wordende criminaliteit integraal aan te pakken. De opbouw en versterking van teams in een nieuwe organisatiestructuur vraagt de nodige flexibiliteit en creativiteit.


Districtsrecherche

In de basisteams krijgen politiemensen dagelijks meldingen van internetoplichting, bedreiging via social media, skimming, gestolen smartphones e.d. De districtsrecherche ondersteunt de basisteams bij alle voorkomende opsporingsonderzoeken. Het versterken van de districten met specifieke expertises zoals digitale en financiële expertise, heeft tot doel om zoveel als mogelijk zaken op districtsniveau integraal op te pakken en uit te rechercheren. Je werkt in een gemêleerd samengesteld team met rechercheurs uit verschillende disciplines zoals tactisch, forensisch, digitaal en financieel-economisch. Met elkaar werk je aan de meest uiteenlopende rechercheonderzoeken. Je zit dicht op de operationele praktijk. Hierbij zet je je ICT kennis en kunde breed en generiek in. Ook kun je ingezet worden in een team grootschalige opsporing (TGO). 


Regionale recherche

Binnen de regionale recherche (op eenheidsniveau) zijn teams digitale opsporing (TDO’s) ingericht. TDO’s bieden specialistische kennis of schaarse methoden en technieken aan de districten en andere disciplines binnen de Dienst Regionale Recherche (DRR). Een TDO bestaat uit volledig uit digitaal specialisten die ieder op een eigen specifiek terrein werkzaam zijn zoals automotive, video, internet, analyse, mobile forensics, embedded systemen en minder courante besturingssystemen. Vanuit een TDO voer je niet zelfstandig onderzoek uit maar ondersteun en adviseer je vanuit je ICT-specialisatie bij grootschalige, complexe of cybercrime-onderzoeken. Je zet je kennis specialistisch in en werkt aan het analyseren en verder ontwikkelen van opsporingsmethodieken en -instrumenten.

Thematische teams
Ook binnen de thematische opsporingsteams van de DRR zijn digitaal specialisten werkzaam. Denk aan milieuzaken, zedenzaken, fraude of migratiecriminaliteit en mensensmokkel. In een thematisch opsporingsteam werken collega’s vanuit verschillende disciplines zoals tactisch, zeden, financieel, digitaal, samen aan specialistische rechercheonderzoeken waarbij jij je richt op de digitale component.


Landelijke recherche

De Dienst Landelijke Recherche (DLR) bestrijdt terrorisme en de zware georganiseerde (inter)nationale criminaliteit op drugs, mensenhandel, Hollandse netwerken, high tech crime, kinderporno & kindersekstoerisme, milieu, financieel-economische criminaliteit, internationale misdrijven en de opsporing van voortvluchtige veroordeelden en TBS’ers. De dienst werkt vanuit totaalinzicht met een programmatische aanpak.

Thematische teams
Er zijn thematisch opsporingsteams voor bijvoorbeeld kinderporno & kindersekstoerisme en financieel-economische criminaliteit. In een thematisch team werk je als digitaal specialist samen met collega’s uit andere disciplines aan de integrale aanpak van zeer complexe, langlopende en (inter)nationale onderzoeken, vaak samen met FIOD, Europol, Interpol of de FBI. 

High tech crime
Een van de thematische rechercheteams van de landelijke recherche is volledig gericht op het opsporen van de meest geavanceerde vormen en netwerken van cybercrime. In het Team High Tech Crime werken uitsluitend digitaal specialisten aan de langlopende onderzoeken die vaak plaatsvinden in internationale samenwerkingsverbanden.