Interne opleiding

Om als ICT-er in de opsporing te werken volg je een interne opleiding. De opleiding is opgebouwd uit meerdere onderdelen.

Algemene Opsporingsbekwaamheid en Politiële Vorming

Een 14-weekse opleiding om de bevoegdheid tot opsporing te verkrijgen en het politievak te leren kennen. Er wordt ingegaan op de rechtstaat, rechtspraak en grondrechten, de politieorganisatie en inrichting, strafrecht, strafvordering en overige rechts- en wetkennis die bij het recherchewerk aan bod komen.

Het onderwijs volg je twee dagen in de week op een van de locaties van de Politieacademie. De AOPV-opleiding wordt afgesloten met een examen. Met het behaalde diploma heb je de status van Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

Forensisch digitaal schakelonderwijs

In 15 weken richt je je op de verschillende aspecten van het forensisch digitaal rechercheren.
Studieonderdelen:
Strafrechtelijke vraagstukken: strafbare gedragingen, specifieke delicten, bewijsmatrix, vervolgingsbeslissingen
Forensic Network Exploration
Internet en opsporing
Forensisch digitaal veiligstellen
Windows Forensics

Gedurende de 15 weken volg je wekelijks een studiedag aan de Politieacademie (2 weken 2 dagen). Daarnaast studeer je via e-learning, opdrachten op de werkplek en werk je casussen uit.
De opleiding wordt met twee examens afgesloten.


Keuzemodules

Afhankelijk van de functie en je eigen ICT-achtergrond kan de eenheid aanvullende studiemodules noodzakelijk vinden zoals hacking investigation, Linux forensic, Mac forensic of forensic scripting.