teamcoördinator BedrijfsadministratieWe zoeken een mens- en resultaatgerichte coördinator voor het Team Bedrijfsadministratie binnen Regionale Facilitaire Services in Assen.https://www.kombijdepolitie.nl/Vacatures/Paginas/teamcoördinatorBedrijfsadministratie_1858947.aspxteamcoördinator Bedrijfsadministratie
teamchef Team HoefkadeBen jij een inspirerende, daadkrachtige leidinggevende met een positief-kritische houding? Voor Basisteam Hoefkade van Eenheid Den Haag zoeken wij een teamchef. https://www.kombijdepolitie.nl/Vacatures/Paginas/teamchefTeamHoefkade_1917061.aspxteamchef Team Hoefkade
relatiemanagerBen jij een goede gesprekspartner op alle niveaus? Bij de politie zoeken wij een relatiemanager die de verbindende rol gaat vervullen tussen de operatie en de bedrijfsvoering.https://www.kombijdepolitie.nl/Vacatures/Paginas/relatiemanager_1807781.aspxrelatiemanager