junior specialist intelligence georganiseerde criminaliteitVoor het versterken van de informatiepositie zoekt het informatieknooppunt DLR een scherpzinnige collega die verschillende informatieproducten kunnen opstellen.https://www.kombijdepolitie.nl/Vacatures/Paginas/juniorspecialistintelligencegeorganiseerdecriminaliteit_1934697.aspxjunior specialist intelligence georganiseerde criminaliteit
digitaal recherchespecialistDe Landelijke Eenheid van de politie zoekt enthousiaste en communicatieve IT-ers die aan de slag gaan als digitaal recherchespecialist. https://www.kombijdepolitie.nl/Vacatures/Paginas/digitaalrecherchespecialist_2007909.aspxdigitaal recherchespecialist
senior labonderzoeker Team Forensische Opsporing zoekt senior labonderzoekers die een bijdrage willen leveren om Nederland veiliger te maken en te houden.https://www.kombijdepolitie.nl/Vacatures/Paginas/seniorlabonderzoeker_2009233.aspxsenior labonderzoeker