docent financieel-economische criminaliteit - administratiefOnderwijsteam Thematische Opsporing zoekt collega’s die het financieel-economische politieonderwijs op een innovatieve manier vorm kunnen geven. https://www.kombijdepolitie.nl/Vacatures/Paginas/docentfinancieel-economischecriminaliteit-administratief_1988871.aspxdocent financieel-economische criminaliteit - administratief
generalist intelligence FIUDe Financial Intelligence Unit (FIU) zoekt een generalist intelligence die met een hoge mate van zorgvuldigheid en accuratesse werkt aan het verwerken van informatie. https://www.kombijdepolitie.nl/Vacatures/Paginas/generalistintelligenceFIU_1928361.aspxgeneralist intelligence FIU