docent - IBTDe Politieacademie is het opleidings- en kenniscentrum voor de Nederlandse politie waar competentiegericht onderwijs, kennis en het politiewerkveld samenkomen. https://www.kombijdepolitie.nl/Vacatures/Paginas/docent-IBT_2105533.aspxdocent - IBT
docent - WapensOnderwijsteam Thematische Opsporing van de Politieacademie zoekt een representatieve docent B die onderwijs gaat verzorgen op het gebied van wapens en het onderwijs op een innovatieve manier vorm kan geven.https://www.kombijdepolitie.nl/Vacatures/Paginas/docent-Wapens_2180769.aspxdocent - Wapens