junior specialist intelligence georganiseerde criminaliteitVoor het versterken van de informatiepositie zoekt het informatieknooppunt DLR een scherpzinnige collega die verschillende informatieproducten kunnen opstellen.https://www.kombijdepolitie.nl/Vacatures/Paginas/juniorspecialistintelligencegeorganiseerdecriminaliteit_1934697.aspxjunior specialist intelligence georganiseerde criminaliteit
senior forensisch onderzoeker plaats delictTeam Forensische Opsporing van de Landelijke Eenheid zoekt een senior forensisch onderzoeker die het verschil weet te maken in opsporingsonderzoeken. https://www.kombijdepolitie.nl/Vacatures/Paginas/seniorforensischonderzoekerplaatsdelict_1971161.aspxsenior forensisch onderzoeker plaats delict
senior labonderzoeker Team Forensische Opsporing zoekt senior labonderzoekers die een bijdrage willen leveren om Nederland veiliger te maken en te houden.https://www.kombijdepolitie.nl/Vacatures/Paginas/seniorlabonderzoeker_2009233.aspxsenior labonderzoeker