RST: rechercheren in het Caribisch gebied

Het Recherche Samenwerkings Team (RST) is een samenwerkingsverband van de Nationale Politie in Nederland, Korps Politie Aruba, Korps Politie Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius), Korps Politie Curaçao en Korps Politie Sint Maarten. Samen werken de rechercheurs aan de bestrijding van onder meer de lokaal ernstige criminaliteit, grensoverschrijdende criminaliteit in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden en corruptie. Dat gebeurt vanuit de korpsen van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland en vanuit een centrale locatie op Curaçao.


Meer weten over het RST? Kijk op www.rstpolitie.com