Profiel

Om een goede politievrijwilliger te zijn, is het belangrijk dat je maatschappelijk betrokken bent, stevig in je schoenen staat en goed met mensen kunt omgaan. Ook als vrijwilliger werk je in uniform; je bent het gezicht van de politie en hebt een verantwoordelijke voorbeeldfunctie. Je moet met geweldsmiddelen kunnen omgaan maar ook met verschillende mensen en emoties. Of jij hiervoor geschikt bent, wordt getest in de selectieprocedure.

Basiseisen

Er gelden dezelfde minimale eisen als voor de functie surveillant bij de politie. Dit betekent een diploma vmbo-bb of mbo 1, de leeftijd van 17 jaar en de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn). 

Kennis van verschillende culturen, verkregen door achtergrond of ervaring is belangrijk voor het politiewerk. Bij voorkeur breng je als politievrijwilliger deze kennis mee.