​Selectieprocedure

De selectieprocedure voor surveillant bestaat uit meerdere selectierondes. In elke ronde wordt bepaald met welke kandidaten de procedure wordt vervolgd. Houd er rekening mee dat de totale procedure tot 8 maanden kan duren.


Briefselectie
In de eerste toetsingsfase worden de kandidaten met de best passende profielen geselecteerd. Sollicitaties worden beoordeeld op onder meer vooropleiding, werkervaring, woonregio en kennis van etnische groepen en culturen, verkregen door achtergrond of ervaring. 

Van kandidaten die worden geselecteerd voor de volgende selectieronde controleren we of het diploma van de vooropleiding is behaald. Hiervoor is een uittreksel uit het diplomaregister nodig. Check alvast of jouw diploma in het DUO-diplomaregister staat via duo.nl zodat je het bewijs van je behaalde diploma tijdig beschikbaar hebt. 


Testdag (selectiedeel A)
Je intelligentie, taalvaardigheid en conditie worden getoetst bij de Politieacademie in Amsterdam of Apeldoorn. Deze selectiedag duurt een hele werkdag.
Meer over selectiedeel A >


Testdag (selectiedeel B)

Het psychologisch onderzoek bestaat uit drie onderdelen: persoonlijkheidsvragenlijst, gesprek met een psycholoog en een praktijkproef. Dit selectieonderdeel duurt een dagdeel en vindt plaats bij de Politieacademie in Amsterdam of Apeldoorn.
Meer over selectiedeel B >

Als er op basis van de selectierapporten meer geschikte kandidaten zijn dan beschikbare opleidingsplaatsen, gaat de voorkeur uit naar kandidaten met de beste selectieresultaten en kandidaten met een dubbele culturele achtergrond. 
 

Bewustwording
De inhoud van het politiewerk en de impact op jou als persoon en je sociale leven staan centraal. 'Bewust Blauw' vindt plaats in de eenheid en duurt één dagdeel.
Meer over Bewust Blauw >

Eindgesprek
Het eindgesprek vindt plaats in de eenheid waar je hebt gesolliciteerd en duurt ongeveer 1,5 uur.
Meer over het eindgesprek >

Medische keuring
In de twee weken na het eindgesprek moet je een dag(deel) vrijhouden om medisch gekeurd te worden in je eigen regio.
Meer over de medische keuring >


Betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek
In dezelfde periode als de medische keuring is het betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek (bgo). Je moet zelf één dag(deel) beschikbaar blijven voor het huisbezoek.
Meer over het betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek >