Profiel

​Politiewerk is veeleisend. Waar anderen een stap terug doen, stappen politiemensen naar voren. Als dat nodig is met geweld, desnoods met gevaar voor eigen leven. Hiervoor moet je stevig in je schoenen staan, snel kunnen schakelen, jezelf blijven in spannende situaties, goed kunnen samenwerken, en razendsnel kunnen inschatten welke actie nodig is.

Als surveillant of arrestantenbegeleider heb je een voorbeeldfunctie, ook buiten je diensturen. Je bent betrouwbaar en je collega’s kunnen voor de volle 100% op je rekenen. Tijdens de opleiding leer je alle benodigde vaardigheden om het politiewerk uit te kunnen voeren. Bepaalde eigenschappen moeten al wel in je karakter zitten. In de uitgebreide selectieprocedure wordt getest of je het in je hebt om een goede surveillant of arrestantenbegeleider te worden.


Basiseisen

Minimaal een diploma vmbo-bb of mbo 1, de leeftijd van 17 jaar en de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je 2e nationaliteit zijn). Een eventueel buitenlands diploma kun je laten waarderen bij het IDW.

Kennis van etnische groepen en culturen is belangrijk in het politiewerk. Bij voorkeur breng je relevante kennis mee, verkregen door achtergrond of werkervaring.