Medische keuring

Om het politiewerk goed te kunnen uitvoeren, is een goede lichamelijke gezondheid van belang. Een onafhankelijke medische dienst voert de keuring uit, aan het einde van het selectietraject.

Bij de uitnodiging voor de keuring ontvang je een lijst met vragen over je gezondheid. Deze vragen gaan over houding en beweging, hart en bloedvaten, bewustzijn, zintuigen, psychische klachten, behandelingen en gebruik van geneesmiddelen.   


Onderzoek

Tijdens de medische keuring vindt eerst een vooronderzoek plaats door de doktersassistent. Er wordt een aantal tests afgenomen:

  • bloeddrukmeting
  • urineonderzoek (op glucose)
  • lengte en gewicht
  • oogonderzoek: bepaling visus, kleurentest, gezichtsveldbepaling
  • gehooronderzoek
  • hartfilmpje (ecg)

Daarna ga je door naar de keuringsarts. Er wordt een lichamelijk onderzoek verricht. Dit betreft onder meer hart, longen, rug, evenwicht, coördinatie ledematen, reflexen en oogbewegingen.   


Resultaat

De politie krijgt geen medische gegevens, maar alleen de uitslag van het onderzoek. Als het medisch onderzoek tot een uitslag 'ongeschikt' leidt, hoor je dit meestal direct van de keuringsarts. Je huisarts krijgt informatie over de reden van afkeuring.
Het resultaat kan ook ‘voorlopig ongeschikt’ luiden. In dat geval moet je eerst een vastgesteld aantal kilo's afvallen, een specialistische behandeling afronden/ondergaan of je gebit laten saneren. Hierna volgt alsnog de definitieve uitslag van de keuring.

Checklist medische eisen >