Bewustwording


'Bewust Blauw' zet je aan het denken over de inhoud van het politievak. Deze selectieronde vindt plaats in groepen (7-15 sollicitanten) in de politie-eenheid waar je hebt gesolliciteerd en duurt een dagdeel. 

   
Met actieve werkvormen komen vraagstukken en dilemma's uit de praktijk aan bod. Heb je een realistisch beeld van het beroep? Ben je je bewust van de impact van het werk op je sociale leven?


Het doel van deze selectieronde is voor jezelf bepalen of het politiewerk echt iets voor je is. Naast de groepsopdrachten is er gelegenheid om je persoonlijke vragen individueel te stellen, bijvoorbeeld bij twijfel over de screening of je gezondheid aan het einde van de selectieprocedure.

Neutrale uitstraling

Politiemedewerkers in Nederland moeten een neutrale uitstraling hebben. Dit betekent geen opvallend zichtbare piercings, tatoeages of lichaamsversieringen en geen zichtbare uitingen van geloof. Sollicitanten die geen neutrale uitstraling kunnen of willen aannemen, kunnen in deze fase van de selectieprocedure hierop worden aangesproken en afgewezen.

Naar eindgesprek​ >