Selectieprocedure

De selectieprocedure voor politiekundige bestaat uit meedere selectierondes. In elke ronde wordt bepaald met welke kandidaten de procedure wordt vervolgd. De totale selectieprocedure voor politiekundige kan tot 8 maanden duren.

Briefselectie
In de eerste toetsingsfase worden de kandidaten met de best passende profielen geselecteerd. Sollicitaties worden beoordeeld op onder meer vooropleiding, woonregio, werkervaring en kennis van etnische groepen en culturen, verkregen door achtergrond of ervaring.  

Testdag (deel A)
Je intelligentie en conditie worden getoetst bij de Politieacademie in Apeldoorn of Amsterdam. Deze testdag duurt een hele werkdag.
Meer over deel A >

  
Testdag (deel B)
Het psychologisch onderzoek bestaat uit drie onderdelen: persoonlijkheidsvragenlijst, gesprek met een psycholoog en een praktijkproef. Deze testdag duurt een dagdeel en vindt plaats bij de Politieacademie in Apeldoorn of Amsterdam.
Meer over deel B >

Als er op basis van de selectierapporten meer geschikte kandidaten zijn dan beschikbare opleidingsplaatsen, gaat de voorkeur uit naar kandidaten met de beste selectieresultaten en kandidaten met een dubbele culturele achtergrond.

 

Bewustwording    
De inhoud van het politiewerk en de impact op jou als persoon en je sociale leven staan centraal. Bewust Blauw vindt plaats in de eenheid en duurt één dagdeel.
Meer over Bewust Blauw >

Eindgesprek
Het eindgesprek vindt plaats in de eenheid waar je hebt gesolliciteerd en duurt ongeveer 1,5 uur.
Meer over het eindgesprek >


Medische keuring
In de weken na het eindgesprek moet je een dag(deel) vrijhouden om medisch gekeurd te worden in je eigen regio.
Meer over de medische keuring >


Betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek
In dezelfde periode als de medische keuring is het betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek. Je moet zelf één dag(deel) beschikbaar blijven voor het huisbezoek.
Meer over het betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek >

 

Let op: selectie voor compacte, intensieve bachelor-leerroute

Voor kandidaten die al een hbo-diploma hebben gelden dezelfde selectierondes en -criteria. Kandidaten met de beste selectierapporten (met hbo-bachelordiploma) worden gevraagd of ze de compacte, intensieve bachelor-leerroute willen volgen.

​​​​