Selectietraject

Om als politiekundige te kunnen werken, doorloop je eerst een intensief selectietraject. Daarmee bepalen we of je mentaal en fysiek fit genoeg bent voor het politiewerk. 

In de eerste toetsingsfase worden de kandidaten met de best passende profielen geselecteerd. Sollicitaties worden beoordeeld op onder meer vooropleiding, woonregio, werkervaring en kennis van verschillende culturen, verkregen door achtergrond of ervaring. Vervolgens worden kandidaten uitgenodigd voor een intakegesprek.

Assessment
Je intelligentie en conditie worden getoetst bij de Politieacademie in Apeldoorn of Amsterdam. Deze testdag (selectiedeel A) duurt een hele werkdag.
Meer over selectiedeel A >

Het psychologisch onderzoek bestaat uit drie onderdelen: persoonlijkheidsvragenlijst, gesprek met een psycholoog en een praktijkproef. Deze testdag (selectiedeel B) duurt een dagdeel en vindt plaats bij de Politieacademie in Apeldoorn of Amsterdam.
Meer over selectiedeel B >

Als er op basis van de selectierapporten meer geschikte kandidaten zijn dan beschikbare opleidingsplaatsen, wordt een keuze gemaakt op basis van profiel en selectieresultaten.
 
Medische keuring
Voor de medische keuring moet je een dag(deel) vrijhouden. De keuring vindt plaats in je eigen regio.
Meer over de medische keuring >


Betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek
Voor het betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek moet je zelf één dag(deel) beschikbaar blijven voor het huisbezoek.
Meer over het betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek >

​​​​