Opleiding

In de praktijkgerichte hbo-opleiding tot politiekundige leer je alle vaardigheden die je nodig hebt in het dagelijkse operationele politiewerk.

Ook leer je preventieve plannen te ontwikkelen en uit te voeren. Je leert inzicht krijgen in sociaal-psychische problematiek om passende hulpverlening te kunnen inschakelen. Kortom: de studie belicht alle onderdelen van wijkgericht politiewerk en de rollen die jij daarin kunt vervullen.

Beroepssituaties worden op de Politieacademie in casussen uitgediept. Hierbij komen de kerntaken van het politiewerk (intake, handhaven, noodhulp en opsporing) in samenhang bij elkaar. Je werkt veel in groepen aan opdrachten, ook zijn er klassikale lessen en leer je zelfstandig.
Om fysiek in actie te komen krijg je boksen, zelfverdediging, (reddend) zwemmen, conditietraining en aanhoudingsvaardigheden. Ook krijg je lessen om met geweldsmiddelen om te gaan. En een politierijopleiding.

Studiefasen

 • Oriëntatiefase (één jaar): Al het basispolitiewerk komt aan de orde. Schietonderwijs en aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden spelen een belangrijke rol.
  Ritme: 9 maanden studie aan de Politieacademie waarbij je tussendoor tweemaal 2 weken naar de eenheid gaat. Daarna 3 maanden werkend leren in de praktijk.
 • Functioneringsfase (anderhalf jaar): Je duikt verder in de noodhulp, opsporing en handhaving. Ritme: 1 maand Politieacademie - 1 maand praktijk in de eenheid.
 • Integratiefase (zes maanden): hier komt de kernopgave gemeenschappelijke veiligheidskunde aan bod. Je bestudeert de politiek-bestuurlijke omgeving van de politie.
  Ritme: afwisselend weken van 2 dagen school / 3 dagen opdrachten maken in de eenheid of andersom
 • Profileringsfase: in dit jaar volg je een minor (6 maanden) en schrijf je een bachelorthesis (6 maanden).
  Ritme: in de minor blijft de afwisseling school/eenheid. Je bent tijdens de thesis aan het werk in de eenheid, onderwijs volg je door middel van workshops en terugkomdagen op de Politieacademie.

In de eenheid krijg je begeleiding van de praktijkcoach en de trajectbegeleider. De praktijkcoach is de politieman of -vrouw met wie je samen de straat op gaat. Bij de trajectbegeleider kun je terecht met vragen over de opleiding en hij/zij houdt contact met je docenten en begeleiders op de Politieacademie.

Praktische zaken

 • De opleiding tot politiekundige kan 2 keer per jaar starten: in januari en in augustus. Het is een voltijdbaan mét opleiding; je bent direct in dienst bij de politie.
 • De opleiding tot politiekundige wordt uitsluitend gegeven op de Politieacademie in Apeldoorn. Enkele eenheden faciliteren huisvesting voor de studieperiodes.
 • Per week moet je rekenen op 36/39 uur werk of studie-uren. In de praktijkperioden word je voor diensten ingeroosterd. Dit kunnen ook al avond-, weekend- en nachtdiensten zijn. Tijdens je opleiding kun je vakantie opnemen in de zomerperiode wanneer de Politieacademie is gesloten.
 • Al tijdens de opleiding draag je het politie-uniform. Je hebt als student de rang aspirant, dat is één streep op je uniform. Om te leren werken met je politie-uitrusting krijg je ook handboeien, een korte wapenstok, pepperspray en een portofoon. Een vuurwapen krijg je pas nadat je de examens hebt gehaald.
 • Een beperkt aantal aspiranten kan starten met een 2,5 jarige leerroute. Minimale vereiste is een al afgeronde hbo-opleiding.

​​​