​Intensieve bachelor-leerroute

Naast de 4-jarige hbo-politieopleiding is er een compacte, intensieve leerroute van 2,5 jaar om af te studeren als politiekundige bachelor. Voor deze geaccrediteerde korte leerroute is een volwaardig en geaccrediteerd hbo bachelor-diploma vereist.

In een 2,5 jarige leerroute word je klaargestoomd voor het politiewerk op straat. Deze leerroute is volledig gericht op de specifiek benodigde politiekennis en –vaardigheden. Dit betekent een stevig theoretisch traject om het politiewerkveld te leren kennen, de politiek-bestuurlijke omgeving met alle bijbehorende wet- en regelgeving. Daarnaast bekwaam je je in de fysieke en praktijkgerichte aspecten van het politiewerk (aanhoudingsvaardigheden, schietonderwijs e.d.). Wel kent deze compacte leerroute een beperkt aantal praktijkmomenten. Tijdens de studie doe je dan ook veel minder praktijkervaring op dan in de 4-jarige leerroute. Je studeert af met dezelfde eindkwalificaties voor politiekundige bachelor en bent toegerust voor inzet in de basispolitiezorg. Je bent gekwalificeerd om in de wijkgerichte aanpak te functionering in de handhaving, noodhulp en opsporing.
 

Studiebelasting

De studiebelasting is 80 credits per jaar wat neerkomt op een gemiddelde werkweek van 50 uur. Het programma bestaat uit les- en contacturen op de Politieacademie in Apeldoorn, werkuren in de praktijk en zelfstudie-uren.
 

Vereisten

Daarnaast moet individueel worden bepaald dat veronderstelde algemene hbo-kennis, vaardigheden en leervermogen aanwezig zijn. Een goed ontwikkeld leervermogen en het kunnen hanteren van een methodische aanpak zijn relevante competenties om de compacte leerroute succesvol te kunnen doorlopen. Ook moet het intensieve studietraject in je persoonlijke situatie passen.
 

Opleidingsplaatsen

  • Er komen geen aparte vacatures voor de korte opleidingsvariant. Je kunt er dus niet op intekenen of solliciteren. Alle belangstellenden voor de functie politiekundige solliciteren op de vacature voor de baan met 4-jarig hbo-opleidingstraject en doorlopen hetzelfde selectietraject. Na de assessments worden de kandidaten met de beste selectierapporten (met hbo-bachelor diploma) gevraagd of ze de compacte, intensieve leerroute willen volgen.