​Intensieve bachelor-leerroute

Naast de 4-jarige hbo-politieopleiding is er de compact-intensieve leerroute van 2,5 jaar om af te studeren als politiekundige bachelor. Voor deze geaccrediteerde compacte leerroute (voltijds en duaal) is een volwaardig en geaccrediteerd hbo bachelor-diploma vereist.

Met de opleiding word je breed opgeleid voor het operationele politiewerk. Je kwalificeert je om in de handhaving, noodhulp en opsporing analytische inzichten toe te voegen, creatieve oplossingsrichtingen in te brengen, duurzame oplossingen te genereren en te reflecteren.

De inhoud van de opleiding is hetzelfde als in de 4-jarige leerroute. Je studeert af met dezelfde eindkwalificaties voor politiekundige bachelor. Een greep uit de studieonderdelen:
- recht
- sociaal-psychische problematiek
- geweldsbeheersing
- politiek-bestuurlijke politieomgeving
- boksen, zelfverdediging, (reddend) zwemmen, conditietraining en aanhoudingsvaardigheden
- politierijopleiding

Er komen geen vakken te vervallen. Wel is er verschil in de wijze van aanbieden van de lesstof en het tempo waarin competenties eigen gemaakt moeten worden. In het opleidings- en praktijkdeel moet je laten zien dat je eerder verworven generieke hbo-competenties in de politiepraktijk kunt aanwenden en toepassen. Dit gebeurt met (praktijk)examens, kennistoetsen, essays schrijven en simulaties.

Vrijstellingen voor bepaalde vakken op basis van opleidingsrichting of ervaring zijn in principe niet mogelijk (ook niet voor de 4-jarige leerroute). Heb je bijvoorbeeld rechten of integrale veiligheidskunde gestudeerd dan doorloop je mogelijk enkele programmaonderdelen gemakkelijker. Blijft dat eerder verworven kennis en vaardigheden in de politiecontext aangetoond en getoetst moeten worden om een geaccrediteerd hbo-politiediploma te verkrijgen.
 

Studiebelasting

- 80 credits per jaar

- een gemiddelde studie/werkweek van 50 uur (exclusief reistijd)

- maximaal 25 uur per week les- en contacturen

- 4 a 5 dagen per week aanwezig op de Politieacademie in Apeldoorn

- werkuren in de praktijk (minder praktijkmomenten dan in de 4-jarige leerroute)

- zelfstudie-uren

Politiestudenten ervaren het intensieve leer/werktraject als behoorlijk pittig. Check voor jezelf of een dergelijke studiebelasting past in je eigen situatie en in relatie tot overige activiteiten en plannen die je hebt.

Test Jezelf of de 2,5 jarige studie bij je past! (kom je niet direct bij de test uit, log dan in of maak rechtsboven een profiel aan).

Toelatingscriteria

- geaccrediteerd hbo- of wo-diploma, niet langer dan 10 jaar geleden behaald(een propedeuse of associate degree is niet toereikend)

- in je vooropleiding heb je een thesis geschreven op basis van een zelf opgezet onderzoek 

Om direct in de opleiding aan studieonderdelen en vaardigheidstoetsen deel te kunnen nemen, is het belangrijk dat bij aanvang:

- rijbewijs B in je bezit is

- je zwemvaardigheid op niveau is.