​Intensieve bachelor-leerroute

Naast de 4-jarige hbo-politieopleiding is er een compacte, intensieve leerroute van 2 jaar en 4 maanden om af te studeren als politiekundige bachelor. Voor deze geaccrediteerde compacte leerroute (voltijds en duaal) is een volwaardig en geaccrediteerd hbo bachelor-diploma vereist.

Met de opleiding word je breed opgeleid voor het operationele politiewerk. Je kwalificeert je om in de handhaving, noodhulp en opsporing analytische inzichten toe te voegen, creatieve oplossingsrichtingen in te brengen, duurzame oplossingen te genereren en te reflecteren.

De inhoud van de opleiding is hetzelfde als in de 4-jarige leerroute. Je studeert af met dezelfde eindkwalificaties voor politiekundige bachelor. Een greep uit de studieonderdelen:
- recht
- sociaal-psychische problematiek
- geweldsbeheersing
- politiek-bestuurlijke politieomgeving
- boksen, zelfverdediging, (reddend) zwemmen, conditietraining en aanhoudingsvaardigheden
- politierijopleiding

Er komen geen vakken te vervallen. Wel is er verschil in de wijze van aanbieden van de lesstof en het tempo waarin competenties eigen gemaakt moeten worden. In het opleidings- en praktijkdeel moet je laten zien dat je eerder verworven generieke hbo-competenties in de politiepraktijk kunt aanwenden en toepassen. Dit gebeurt met (praktijk)examens, kennistoetsen, essays schrijven en simulaties.

Vrijstellingen voor bepaalde vakken op basis van opleidingsrichting of ervaring zijn in principe niet mogelijk (ook niet voor de 4-jarige leerroute). Heb je bijvoorbeeld rechten of integrale veiligheidskunde gestudeerd dan doorloop je mogelijk enkele programmaonderdelen gemakkelijker. Blijft dat eerder verworven kennis en vaardigheden in de politiecontext aangetoond en getoetst moeten worden om een geaccrediteerd hbo-politiediploma te verkrijgen.
 

Studiebelasting

De studiebelasting is 80 credits per jaar wat een gemiddelde werkweek van 50 uur betekent. Het programma bestaat uit les- en contacturen op de Politieacademie in Apeldoorn (maximaal 22 per week), werkuren in de praktijk (minder praktijkmomenten dan in de 4-jarige leerroute) en zelfstudie-uren.
 

Vereisten

Voor deze leerroute is een volwaardig en geaccrediteerd hbo-diploma vereist. Een propedeuse of associate degree is niet toereikend. Daarnaast zijn een goed ontwikkeld leervermogen en het kunnen hanteren van een methodische aanpak belangrijk om de intensieve leerroute succesvol te kunnen doorlopen. Ook moet het intensieve studietraject in je persoonlijke situatie passen.

Test jezelf

Op Test Jezelf hebben we een test geplaatst waarin je kunt checken of deze compact-intensieve leerroute bij jou past. Maak de test! (kom je niet direct bij de test uit, log dan in of maak rechtsboven een profiel aan).