Politiekundige

Als politiekundige ben je op hbo-niveau actief in het operationele politiewerk op straat en in de wijk. Je zoekt de samenhang tussen incidenten om aan structurele oplossingen te werken voor problemen op het gebied van veiligheid, overlast en criminaliteit. Dit doe je samen met politiecollega’s maar ook met gemeente, welzijnsorganisaties, brandweer, woningcorporaties en winkeliersverenigingen.

Als politiekundige weet je wat er leeft in de gemeente en signaleer je maatschappelijke problemen. Je adviseert over oplossingsrichtingen en werkt concreet aan het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid.
Meer over de werkzaamheden als politiekundige >

Werken als politiekundige betekent een baan en opleiding ineen. De praktijkgerichte studie aan de Politieacademie in Apeldoorn wissel je af met werkperiodes in een basisteam bij de eenheid waar je in dienst bent. De opleiding tot politiekundige is een hbo-bacheloropleiding. Meer over de opleiding tot politiekundige >


Het complexe politiewerk vraagt de nodige denk- en daadkracht. Kun je in hoog tempo analyseren wat er aan de hand is? En direct inschatten welke netwerkpartners je moet betrekken? Heb je een antenne voor maatschappelijke signalen en kennis van groepen en subculturen in de samenleving?
Naar het profiel voor politiekundige >

In een uitgebreide selectieprocedure wordt je sollicitatie beoordeeld en word je getest op de juiste eigenschappen voor het politiewerk. De totale procedure kan tot 8 maanden duren. 
Meer over de selectieprocedure voor politiekundige >

Heb je al een volwaardig en geaccrediteerd hbo-diploma, dan kom je mogelijk in aanmerking voor de compacte, intensieve leerroute van 2 jaar en 4 maanden.