Selectieprocedure

De selectieprocedure voor hoofdagent bestaat uit verschillende rondes. In elke ronde wordt bepaald met welke kandidaten de procedure wordt vervolgd. De totale procedure kan tot 8 maanden duren.


Toetsing

In de eerste toetsingsfase worden de kandidaten met de best passende profielen geselecteerd. Sollicitaties worden beoordeeld op onder meer vooropleiding, woonregio, werkervaring en kennis van etnische groepen en culturen, verkregen door achtergrond of ervaring.  

Van kandidaten die worden geselecteerd voor de volgende selectieronde controleren we of het diploma van de vooropleiding is behaald. Hiervoor is een uittreksel uit het diplomaregister nodig. Check alvast of jouw diploma in het DUO-diplomaregister staat via duo.nl zodat je het bewijs van je behaalde diploma tijdig beschikbaar hebt. 

 

Selectiedag deel A

Je intelligentie, taalvaardigheid en conditie worden getoetst bij de Politieacademie in Apeldoorn of Amsterdam. 
Meer over deze selectiedag >

Selectiedag deel B

Het psychologisch onderzoek bestaat uit drie onderdelen: persoonlijkheidsvragenlijst, gesprek met een psycholoog en een praktijkproef. Deze testdag vindt plaats bij de Politieacademie in Apeldoorn of Amsterdam.
Meer over deze selectiedag >

Als er op basis van de selectierapporten meer geschikte kandidaten zijn dan beschikbare opleidingsplaatsen, gaat de voorkeur uit naar kandidaten met de beste selectieresultaten en kandidaten met een dubbele culturele achtergrond.

Selectiedag 'Bewust Blauw'​

De inhoud van het politiewerk en de impact op jou als persoon en je sociale leven staan centraal. Bewust Blauw vindt plaats in de regionale eenheid en duurt één dagdeel.
Meer over Bewust Blauw >


Eindgesprek

In dit gesprek komen jouw drijfveren aan bod. Het eindgesprek vindt plaats in de regionale eenheid waar je hebt gesolliciteerd.

Meer over het eindgesprek >


Medische keuring

In de twee weken na het eindgesprek moet je een dag(deel) vrijhouden om medisch gekeurd te worden in je eigen regio.
Meer over de medische keuring >


Betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek

In dezelfde periode als de medische keuring is het betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek (bgo). Je moet zelf één dag(deel) beschikbaar blijven voor het huisbezoek.
Meer over het betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek >